wtorek, 9 kwietnia, 2024
spot_img
Strona głównaPorady dla przedsiębiorcyTest Gallupa i Najlepsze Bezpłatne Alternatywy - Wykorzystaj Swoje Talenty w Biznesie!

Test Gallupa i Najlepsze Bezpłatne Alternatywy – Wykorzystaj Swoje Talenty w Biznesie!

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co wyróżnia ludzi sukcesu? Często jest to ich zdolność do rozpoznania i wykorzystania swoich mocnych stron. Dowiedz się, jak odkryć i wykorzystać własne talenty za pomocą Gallup StrengthsFinder i innych alternatywnych opcji.

Co to jest test Gallupa?

Test Gallupa to narzędzie do oceny osobowości stworzone przez Instytut Gallupa CliftonStrengths. Test został zaprojektowany, aby pomóc osobom i organizacjom uzyskać wgląd w swoje mocne i słabe strony oraz ogólne cechy osobowości.

czym jest test Gallupa CliftonStrengths

Test Gallupa składa się z serii pytań, które mają na celu ujawnienie naturalnych skłonności, preferencji i zachowań danej osoby. Test mierzy wiele czynników, w tym zdolności przywódcze, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów i preferencje dotyczące stylu pracy.

Wyniki testu Gallupa są wykorzystywane przez osoby indywidualne, aby lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz zidentyfikować obszary, w których mogą się poprawić. Organizacje wykorzystują test do oceny kandydatów do pracy, oceny dynamiki zespołu i opracowywania programów szkoleniowych dostosowanych do specyficznych potrzeb swoich pracowników.

Test Gallupa jest cennym narzędziem dla każdego, kto chce uzyskać wgląd we własną osobowość i zachowanie, jak również dla organizacji, które chcą budować silne, efektywne zespoły. Dzięki zrozumieniu wyników testu, osoby i organizacje mogą podjąć kroki w celu poprawy swoich wyników, zwiększenia produktywności i osiągnięcia swoich celów.

Czym są 4 domeny i 34 talenty Gallupa?

Zgodnie z metodologią testu Gallupa, talenty to naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które można produktywnie wykorzystać. Te talenty są wrodzone i obecne w każdym człowieku od urodzenia. Mogą one jednak pozostać nieodkryte lub nierozwinięte bez odpowiedniego doradztwa lub treningu.

Metodologia testu Gallupa ma na celu zidentyfikowanie unikalnej kombinacji talentów danej osoby. Obejmuje ona serię pytań i ćwiczeń, które mierzą naturalne zdolności i zachowania danej osoby. Talenty te są następnie klasyfikowane na podstawie ich częstotliwości i intensywności.

Filozofia instytutu Gallupa uznaje, że każdy ma talenty, ale nie każdy ma te same talenty. Poprzez identyfikację naturalnych zdolności jednostki, metodologia ta pomaga jednostkom i organizacjom wykorzystać ich mocne strony i osiągnąć ich cele.

Metodologia testu Gallupa jest szeroko stosowana w świecie biznesu, aby pomóc organizacjom w tworzeniu lepszych zespołów, zwiększeniu zaangażowania pracowników i poprawieniu wyników. Stosuje się ją również w środowisku edukacyjnym, aby pomóc uczniom zidentyfikować ich mocne strony i rozwinąć talenty.

Według Instytutu Gallupa, talenty ludzkie można podzielić na 4 domeny: wykonywanie, wpływanie, budowanie relacji i myślenie strategiczne. Każda z tych domen zawiera po kilka talentów – w sumie jest ich 34.

Wykonywanie (Executing)Wpływanie (Influencing)Budowanie relacji (Relationship Building)Myślenie strategiczne (Strategic Thinking)
Dyscyplina – Discipline
Naprawianie – Restorative
Odpowiedzialność – Responsibility
Organizator – Arranger
Ukierunkowanie – Focus
Osiąganie – Achiever
Pryncypialność – Belief
Rozwaga – Deliberative
Bezstronność – Consistency  
Czar – Woo
Dowodzenie – Command
Maksymalista – Maximizer
Komunikatywność – Communication
Poważanie – Significance
Wiara w siebie – Self
Aktywator – Activator
Rywalizacja – Competition  
Elastyczność – Adaptability
Empatia – Empathy
Indywidualizacja – Individualization
Współzależność – Connectedness
Integrator – Includer
Bliskość – Relator
Rozwijanie innych – Developer
Optymista – Positivity
Zgodność – Harmony  
Strateg – Strategic
Uczenie się – Learner
Wizjoner – Futuristic
Zbieranie – Input
Odkrywczość – Ideation
Analityk – Analytical
Intelekt – Intellection
Kontekst – Context  

Opis popularnych talentów Gallupa

Przykładowe talenty Gallupa to zestaw wrodzonych cech, które posiadają poszczególne osoby, dzięki którym są one skuteczne w swoich rolach. Talenty te nie są umiejętnościami, których można się nauczyć, ale raczej są naturalnymi skłonnościami, które można wykorzystać i rozwinąć, aby osiągnąć sukces. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych przykładowych talentów zidentyfikowanych przez Gallupa:

1. Indywidualizacja: Osoby z tym talentem posiadają przenikliwą zdolność do zrozumienia i docenienia unikalnych cech każdej napotkanej osoby. Potrafią wspólnie wydajnie pracować z ludźmi, którzy różnią się od nich samych i potrafią wydobyć z innych to, co najlepsze. Rozumieją, że ludzie którzy różnią się od siebie,  mogą mieć bardzo różne punkty widzenia i dostrzegają w nich wartość.

2. Uczeń: Osoby z tym talentem mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Lubią opanowywać nowe umiejętności i wiedzę oraz potrafią szybko dostosować się do zmian w swoim otoczeniu.

3. Achiever: Osoby z tym talentem mają głęboką motywację do osiągania swoich celów i są wysoce produktywne. Są nastawione na sukces i dumne ze swoich osiągnięć.

4. Organizator: Osoby z tym talentem są umiejętne w organizowaniu ludzi i zasobów, aby osiągnąć konkretne cele. Potrafią dostrzec istotę rzeczy i wiedzą, jak połączyć je w sposób, który jest skuteczny i efektywny.

5. Deweloper: Ludzie z tym talentem mają zdolność do rozpoznawania i rozwijania innych i ich potencjału. Potrafią wpłynąć i zainspirować innych do osiągnięcia pełni swoich możliwości i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

6. Przekonania: Osoby z tym talentem mają silny zestaw podstawowych zasad, które kierują ich zachowaniem. Mają wewnętrzny kompas, który pomaga im podejmować decyzje i pozostać wiernym swoim wartościom.

7. Pozytywność: Ludzie z tym talentem mają pozytywne spojrzenie na życie i mogą sprawić, że inni poczują się dobrze. Lubią myśleć o dobrych rzeczach w życiu i mogą pomóc innym zobaczyć pozytywną stronę każdej sytuacji.

8. Woo: Osoby z tym talentem są uzdolnione w przełamywaniu lodów i nawiązywaniu kontaktów z innymi. Czerpią satysfakcję z poznawania nowych ludzi i potrafią szybko nawiązać kontakt z innymi.

9. Integrator – Includer : Osoby z talentem Includer mają pewne fundamentalne zasady i wewnętrzny kompas, wspierają, motywują i akceptują innych. Potrafią nie tylko organizować swoje działania, ale także wspólnie pracować na rzecz wspólnego celu

10. Aktywator – Activator : Osoby z talentem Activator są energiczne, entuzjastyczne i wywierają wpływ na innych. Mają silną potrzebę działania i lubią tworzyć pozytywne zmiany. Przyczyniają się do wzrostu entuzjazmu i motywacji w zespole.

Podsumowując, przykładowe talenty Gallupa opisują osoby, które mają silną chęć uczenia się, efektywnie współpracują z innymi i dążą do osiągnięcia swoich celów. Talenty te są cechami wrodzonymi, które można wykorzystać i rozwijać, aby osiągnąć sukces w każdej roli.

Gdzie zrobić test Gallupa i ile kosztuje?

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w teście Gallupa, ucieszy Cię wiadomość, że oferują oni różne testy, które możesz zrealizować online. Koszt testu będzie zależał od tego, który test chcesz wykonać, a także od tego, czy chcesz kupić dodatkowe raporty lub sesje coachingowe.

Aby zacząć, przejdź na stronę Gallup i zapoznaj się z ich wyborem testów. Oferują oni testy, które mają pomóc Ci zrozumieć Twoje mocne strony, Twój styl przywództwa, Twoją osobowość i wiele innych. Niektóre z ich najpopularniejszych testów obejmują ocenę CliftonStrengths, ocenę BP10 (która mierzy Twój potencjał przedsiębiorczości) oraz ankietę Q12 (która pomaga zmierzyć zaangażowanie pracowników).

Po wybraniu testu, który chcesz wykonać, zostaniesz poproszony o utworzenie konta i zapłacenie za test. Ceny różnią się w zależności od testu, ale możesz spodziewać się, że za podstawową ocenę zapłacisz od 19 dolarów. Jeśli chcesz kupić dodatkowe raporty lub sesje coachingowe, koszt będzie wyższy.

Jak wykorzystać talenty Gallupa w prowadzeniu biznesu?

Ocena CliftonStrengths firmy Gallup to potężne narzędzie do identyfikacji i wykorzystania Twoich unikalnych talentów. Po zakończeniu testu możesz wykorzystać jego wyniki do kierowania swoimi decyzjami i strategiami biznesowymi. Oto kilka sposobów na wykorzystanie talentów Gallupa w prowadzeniu biznesu:

 1. Zbuduj zespół, który uzupełnia Twoje mocne strony – Wyniki oceny mogą pomóc Ci zidentyfikować Twoje mocne i słabe strony. Wykorzystaj te informacje, aby zbudować zespół, który uzupełnia Twoje mocne strony i może wypełnić słabości. Dodatkowo jest to bardzo przydatne narzędzie przy przeprowadzaniu rekrutacji do już istniejącego zespołu.
 2. Skup się na swoich mocnych stronach – Badania Gallupa pokazują, że ludzie, którzy skupiają się na swoich mocnych stronach są bardziej zaangażowani, produktywni i odnoszą sukcesy. Wykorzystaj swoje talenty na swoją korzyść i deleguj innym zadania, które nie są Twoimi mocnymi stronami.
 3. Rozwiń swój styl przywództwa – Wyniki oceny mogą pomóc Ci zrozumieć Twój styl przywództwa i sposób skutecznej komunikacji z zespołem. Wykorzystaj te informacje, aby prowadzić swój zespół w sposób, który maksymalizuje jego mocne strony i motywuje do osiągania sukcesów.
 4. Identyfikacja nowych możliwości biznesowych – Twoje mocne strony mogą pomóc Ci w identyfikacji nowych możliwości biznesowych, które są zgodne z Twoimi talentami. Wykorzystaj te informacje, aby opracować nowe produkty lub usługi, które zaspokoją potrzeby klientów i pozwolą wykorzystać Twoje mocne strony.

Dodatkowo wartościowym w prowadzeniu własnej firmy jest posiadanie wiedzy jakie talenty posiadają poszczególne osoby pracujące w naszej firmie. Niesie to za sobą cały szereg korzyści:

 1. Talenty Gallupa to znakomite narzędzie do odkrycia mocnych stron pracowników i wykorzystania ich w firmie.
 2. Poznanie talentów Gallupa pozwala skuteczniej kierować zespołem oraz zwiększyć efektywność pracy.
 3. Dzięki talentom Gallupa można dokładnie dopasować zadania i projekty do umiejętności i zainteresowań pracowników.
 4. Talenty Gallupa ułatwiają rekrutację pracowników, ponieważ pozwalają na dokładne określenie wymagań dla danego stanowiska.
 5. Dzięki talentom Gallupa można zaoszczędzić czas i pieniądze, nie inwestując w szkolenia i rozwijanie pracowników, którzy nie posiadają wymaganych umiejętności.
 6. Talenty Gallupa pozwalają pracownikom na lepsze dopasowanie swoich oczekiwań z wymaganiami firmy, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i zaangażowania.
 7. Poznanie talentów Gallupa pozwala na zapewnienie pracownikom odpowiedniego wsparcia i szkoleń, co zwiększa ich szanse na rozwój w firmie.
 8. Talenty Gallupa umożliwiają skuteczniejsze planowanie i realizowanie projektów, ponieważ pozwalają na lepsze wykorzystanie umiejętności zespołu.
 9. Dzięki talentom Gallupa można zapewnić zrównoważony rozwój firmy, przyciągając i utrzymując w firmie pracowników o odpowiednich umiejętnościach.

Oprócz testu talentów Gallupa Istnieje również kilka darmowych alternatyw dostępnych online. Testy te mogą pomóc Ci zidentyfikować Twoje mocne strony i dać Ci wgląd w to, jak wykorzystać je w Twoim biznesie. Niektóre popularne opcje to StrengthsFinder, 16Personalities i Myers-Briggs Type Indicator.

Bezpłatne alternatywy testów talentów zbliżonych do testu Gallupa 

High 5

High 5 jest dość zbliżony test Gallupa. Test osobowości HIGH5 został wykonany już przez 3 miliony osób. Pomaga on ludziom odkryć ich unikalne mocne strony poprzez ocenianie 100 stwierdzeń opisujących określone zachowania w skali od 0% do 100%. Na stronie pojawia się tylko jedno pytanie, w języku angielskim, bez określonego limitu czasu. Finalnie otrzymujemy listę naszych 5 najlepszych cech. Darmowa wersja daje krótkie opisy mocnych stron, ale za bardziej szczegółowe raporty musimy niestety zapłacić. Pytania są po angielsku, ale są łatwe i możemy skorzystać z tłumacza bez limitu czasowego.

Ważne jest, aby nie myśleć zbyt wiele i opierać odpowiedzi na pierwszym wrażeniu. Test składa się ze 100 pytań, a jego wypełnienie zajmuje około 20 minut.

Jedną z ciekawszych  opcji jest funkcjonalność zweryfikowania swoich 5 mocnych stron przez przyjaciół lub znajomych, co można zrobić wygodnie poprzez stronę z wynikami testu High 5.

Dodatkowo dla przedsiębiorców zarządzających zespołami, High5 proponuje doskonałe narzędzie pomagające w dopasowaniu zespołu radzeniu sobie z konfliktami i bardziej zoptymalizowanej współpracy

high5 teams alternatywa dla testu Gallupa

Test 16 Personalities

Test 16 osobowości jest popularnym testem online, który ma na celu pomóc jednostkom lepiej zrozumieć ich typ osobowości. Test ten oparty jest na Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) i jest szeroko stosowany przez osoby, organizacje i firmy w celu poprawy komunikacji, pracy zespołowej i rozwoju osobistego.

test 16Personalities alternatywa do testu Gallupa

Darmowy test 16 Personalities zawiera opis 16 typów osobowości poukładanych w czterech grupach (ANALITYCY, DYPLOMACI, STRAŻNICY i ODKRYWCY). W każdej z nich znajdują się po 4 osobowości:

ANALITYCYDYPLOMACISTRAŻNICYODKRYWCY
ArchitektRzecznikLogistykWirtuoz
LogikPośrednikObrońcaPoszukiwacz przygód
DowódcaProtagonistaWykonawcaPrzedsiębiorca
DyskutantDziałaczDoradcaAnimator

Test wymaga zaznaczenia na wielopunktowej skali zgody lub niezgody z danym stwierdzeniem. Jego wypełnienie zajmuje 10-15 minut i daje natychmiastowy wynik wskazujący jeden z 16 typów osobowości opartych na koncepcji Carla Gustava Junga. Polskojęzyczny wstęp zawiera obszerne informacje, natomiast angielskie zakładki oferują pogłębione opisy dotyczące związków, rodzicielstwa i kariery.

osobowość architekt 16Personalities

Porównanie Testu Gallupa, High 5 i 16Personalities

FunkcjonalnośćTest GallupaHigh 516 Personalities
Podstawowy efekt testuprzypisanie top 5 talentów (dominujące)przypisanie top 5 talentów (dominujące)przypisanie do jednego z 16 typów osobowości
PL Wersja językowaDostępnaBrakDostępna 
CenaPłatny
top 5 talentów: 19$ wszystkie 34 talenty: 59$
Bezpłatny (krótka informacja o 5 najmocniejszych stronach).
Pełna wersja: 29$ dostarcza pełne opisy mocnych stron oraz dodatkowe funkcje
Bezpłatny
czas na odpowiedź20 sekundbrak ograniczenia czasowegobrak ograniczenia czasowego
Przydatność dla przedsiębiorstw zespołówdedykowane odrębne badanie zaangażowania pracowników i sposoby poprawy ich produktywności: „Gallup’s Q12 Employee Engagement Survey” (15$/pracownika)dedykowane funkcjonalności dla zespołów
Dodatkowe informacje – rozbudowane raporty dotyczące powiązań talentów i listą działań do podjęcia rozwoju – dedykowany kwestionariusz dla managerów „CliftonStrengths for Managersw pełnej wersji – możliwość weryfikacji oceny z grupą swoich znajomych (ocena 360)na każdym etapie test bardzo przyjazny graficznie

Podsumowując, test Gallupa jak i pozostałe dotyczące mocnych stron oraz osobowości są cennym narzędziem dla każdego, kto chce uzyskać głębsze zrozumienie siebie i innych. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoją karierę, relacje z innymi, czy też rozwój osobisty, ta ocena może dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.

Redakcja Jobleer
Redakcja Jobleerhttps://www.jobleer.pl
W jobleer.pl pomagamy w osiągnięciu sukcesu zawodowego poprzez omawianie trendów technologicznych, wskazówek dotyczących pracy i kariery w Polsce i za granicą. Wierzymy, że dostęp do jakościowej wiedzy, zasobów i kursów ma kluczowe znaczenie dla wydajności pracy, lepszych możliwości i rozwoju kariery.
Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!

Popularne

zapis na newsletter i akademia jobleer

🚀 Odkryj moc AI w Twoim biznesie - w praktyce!

Newsletter, który jest bezpłatnym, praktycznym mini-kursem AI dla Przedsiębiorców! 🎓 Odkryj:

✍️ Tworzenie tekstów z AI
🎯 AI w marketingu strategicznym
🗣️ Sekrety ChatGPT
🤖 Chatboty AI w obsłudze Klienta
👩‍💼 Dedykowani asystenci AI
🎨 Sprawne tworzenie grafik
⚙️ Automatyzuj z no code

Sprawdź skrzynkę email i potwierdź subskrybcję klikając w link!