piątek, 24 maja, 2024
spot_img
Strona głównaStanowiska pracyAI Prompt Engineer / Chat GPT Prompt Engineering praca, obowiązki, kurs, zarobki

AI Prompt Engineer / Chat GPT Prompt Engineering praca, obowiązki, kurs, zarobki

Nowa nazwa stanowiska pracy stworzona dzięki rozwojowi AI: Prompt Engineer.

W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej powszechna i wyrafinowana, pojawia się coraz większa potrzeba interakcji człowieka z tymi systemami. W tym momencie pojawia się prompt engineer: osoba lub firma specjalizująca się w dostosowywaniu systemów AI w taki sposób, aby przynosiły one pożądane rezultaty. Ten nowy zawód staje się coraz ważniejszy dla zapewnienia skutecznej automatyzacji, jak również dla zapewnienia produktywnych sesji burzy mózgów z narzędziami napędzanymi przez AI, takimi jak ChatGPT.

Według prezesa OpenAI Sama Altmana, najlepszy prompt engineer to taka osoba, która potrafi doskonale „dogadywać się z maszyną” z użyciem naturalnego precyzyjnego języka. To czyni ich kluczowymi dla osiągnięcia wysokiej jakości wyników generatywnych modeli AI – treści, które są istotne, spójne i odpowiednie dla danego zadania. Wraz z pojawieniem się prompt engineer, eksperci mają nadzieję, że produktywna współpraca między ludźmi i maszynami może wkrótce stać się rzeczywistością.

Posiadanie czatu GPT jako umiejętności w swoim CV może być niezwykle cenne w przypadku ofert pracy AI Prompt Engineer lub Chat GPT Prompt Engineering. GPT chat to rodzaj przetwarzania języka naturalnego, który wykorzystuje algorytmy do generowania podobnych do ludzkich odpowiedzi na rozmowy tekstowe.

Kto to jest „prompt engineer”?

Prompt engineer to osoba, która specjalizuje się w tworzeniu zapytań (promptów) dla systemów sztucznej inteligencji (AI). Prompty te to pytania lub stwierdzenia, których system AI używa, aby zrozumieć, czego chce lub potrzebuje użytkownik.

Rolą prompt engineera jest projektowanie podpowiedzi, które są jasne, zwięzłe i odpowiadają potrzebom użytkownika. Musi on również rozważyć potencjalne odpowiedzi, jakich może udzielić system AI, i zapewnić, że są one dokładne i pomocne.

Dobry prompt engineer, ma głębokie zrozumienie systemu AI, z którym pracuje, a także doświadczenia użytkownika i kontekstu, w którym podpowiedzi będą używane.

Oprócz projektowania zapytań, prompt engineer może być również odpowiedzialny za ich testowanie i udoskonalanie w celu zapewnienia ich skuteczności i wydajności.

Zapotrzebowanie na prompt engineerów rośnie w miarę jak technologia AI staje się coraz bardziej powszechna w naszym codziennym życiu. Firmy poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą im stworzyć systemy AI, które są intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.

Aby zostać prompt engineer, nie zawsze, ale często potrzebny jest stopień naukowy z informatyki lub pokrewnej dziedziny, a także doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu języka naturalnego. Bieżące szkolenia i edukacja są również ważne w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.

Umiejętności i zadania dla AI Prompt Engineerów

Według Sama Altmana, dyrektora generalnego OpenAI, który produkuje ChatGPT, inżynierowie ci posiadają „umiejętność o wysokiej wartości”, jeśli chodzi o pisanie podpowiedzi do interakcji w języku naturalnym. Prompt engineer oznacza zapewnienie, że model produkuje treści, które są odpowiednie i spójne z tym, co powinno zostać umieszczone. Bez tych prompt engineerów pośredniczących między człowiekiem a maszyną, skuteczna automatyzacja może nie osiągnąć swojego potencjału. Firmy zaczęły już oferować swoje usługi jako prompt engineer, wymagając doskonałej strategii i wiedzy w tej wschodzącej dziedzinie.

W jakich obszarach biznesu Prompt Engineer może wnieść największą wartość?

Jednym z przykładów wykorzystania biznesowego, w którym Prompt Engineer może przynieść największą wartość, jest dziedzina obsługi klienta. Prompt Engineer może być wykorzystywany do tworzenia chatbotów, które mogą szybko i dokładnie odpowiadać na zapytania klientów, oszczędzając firmom czas i pieniądze.

Innym przypadkiem jest marketing. Wykorzystując modele językowe napędzane przez AI, firmy mogą generować wysoce spersonalizowane i ukierunkowane wiadomości marketingowe, które rezonują z ich docelowymi odbiorcami i napędzają sprzedaż.

Prompt Engineer może być również wykorzystywany w dziedzinie finansów do analizy dużych ilości danych oraz identyfikacji wzorców i trendów. Może to pomóc przedsiębiorstwom podejmować bardziej świadome decyzje i poprawić ich ogólne wyniki finansowe.

W opiece zdrowotnej Prompt Engineers mogą być wykorzystywane do opracowywania narzędzi diagnostycznych napędzanych przez AI, które mogą szybko i dokładnie identyfikować choroby i stany medyczne. Może to pomóc dostawcom usług medycznych w dostarczaniu dokładniejszych diagnoz i terapii, poprawiając wyniki pacjentów.

Wreszcie w dziedzinie edukacji Prompt Engineers mogą być wykorzystywani do opracowywania systemów korepetycji opartych na sztucznej inteligencji, które mogą dostosować się do unikalnego stylu i tempa nauki każdego ucznia. Może to pomóc uczniom osiągnąć lepsze wyniki w nauce i poprawić ich ogólne doświadczenie edukacyjne.

Unikalne umiejętności prompt engineerów w zakresie identyfikacji wad AI

Inżynierowie prompt engineer odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu wad i problemów w systemach AI. Jak wyjaśnił Riley Goodside, prompt engineer w startupie Scale AI, kiedy chatboty lub inne formy sztucznej inteligencji zaczynają udzielać niekonwencjonalnych odpowiedzi, może to być doskonała okazja do sprawdzenia i dostrojenia technologii.

Aby zademonstrować ten proces, Goodside opublikował niedawno zrzut ekranu, na którym widać, jak przechodzi przez kilka etapów z chatbotem, nad którym pracował. Po zapytaniu chatbota, jaka drużyna NFL wygrała Super Bowl w roku, w którym urodził się Justin Bieber, początkowo udzielił on błędnej odpowiedzi, a następnie odpowiedział poprawnie po tym, jak został poproszony o logiczną dedukcję. Tego typu scenariusze pokazują, jak ważna może być rola prompt engineer w zapewnieniu efektywnego działania systemów AI.

Programiści polegają na wkładzie prompt engineer’ów w identyfikację obszarów, w których narzędzia techniczne wymagają dalszego dopracowania. Inżynierowie „prompt engineer” mogą wykryć potencjalne wady robotów lub oprogramowania i podjąć odpowiednie działania.

W ten sposób są w stanie udoskonalić algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP), wyszkolić boty i poprawić poziom reakcji – wszystko to pomaga w tworzeniu inteligentniejszych i bezpieczniejszych systemów autonomicznych, które szybko dostosowują się do zmian. Dzięki opanowaniu technik takich jak strategie zadawania pytań i techniki debugowania, które są kluczowe dla identyfikowania problemów w systemach AI

Jaka jest perspektywa pracy jako prompt engineer w Polsce i za granicą?

Perspektywy pracy dla prompt engineerów w Polsce są pozytywne, z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów, którzy potrafią rozwijać i wdrażać systemy AI. Ponieważ firmy z różnych branż starają się wykorzystać korzyści płynące z AI, istnieje zapotrzebowanie na ekspertów, którzy mogą tworzyć i utrzymywać te systemy.

Polska stała się centrum rozwoju AI, z prężnie działającą sceną startupów i silnym systemem edukacyjnym, który produkuje wykwalifikowanych inżynierów. Rząd kraju zainwestował również w inicjatywy promujące innowacje i wspierające rozwój branży technologicznej.

Niektóre z najlepszych miast dla prompt engineera w Polsce to Warszawa, Kraków i Wrocław, które są siedzibą wielu najlepszych firm technologicznych i startupów w kraju. Miasta te oferują wysoką jakość życia, przystępne koszty utrzymania i tętniącą życiem scenę kulturalną.

Ponieważ zapotrzebowanie na AI nadal rośnie, prompt engineer w Polsce może spodziewać się silnych perspektyw zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery. Z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, specjaliści w tej dziedzinie mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość technologii i innowacji.

Zalety i wady pracy jako AI prompt engineer:

ZALETY:

 1. Efektywność czasowa – praca jako AI prompt engineer umożliwia stworzenie dużych ilości zawartości w krótkim czasie, co jest korzystne dla firm i osób indywidualnych poszukujących szybkiej produkcji treści.
 2. Dostępność – praca jako AI prompt engineer może być wykonywana zdalnie, co zapewnia elastyczność i umożliwia pracę z dowolnego miejsca na świecie.
 3. Kreatywność – tworzenie treści może wymagać dużej inwencji, a praca jako AI prompt engineer pozwala na rozwijanie kreatywności i wykorzystywanie nowych pomysłów.
 4. Automatyzacja – AI prompt engineer wykorzystuje inteligentne narzędzia do automatyzacji procesów pisania, co ułatwia i przyspiesza tworzenie treści.
 5. Rozwój kompetencji cyfrowych – praca jako AI prompt engineer wymaga znajomości i umiejętności w zakresie technologii, co umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych osób wykonujących tę pracę.

WADY:

 1. Monotonia – praca jako AI prompt engineer polega na powtarzalnym procesie pisania treści, co może prowadzić do braku motywacji i monotonii.
 2. Utrata indywidualności – tworzenie treści przy użyciu automatycznego generatora tekstu pozbawia elementów indywidualnych i nie ma tego samego charakteru, co teksty pisane ręcznie.
 3. Brak kontroli jakości – automatyczne tworzenie treści może nie zawsze spełniać wymagania jakościowe użytkownika.
 4. Niedoskonałości – sztuczna inteligencja jest wciąż w fazie rozwoju, a to oznacza, że AI prompt engineer może nadal zawierać błędy, które z czasem zostaną poprawione.
 5. Konkurencja – z powodu wzrostu popularności automatycznego tworzenia treści, konkurencja między AI prompt engineer i ludzi zajmujących się pisaniem na zlecenie może się nasilić, co może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie.

Zawody związane z pracą AI prompt engineer

 1. Data Scientist: Naukowiec danych jest odpowiedzialny za zbieranie, analizowanie i interpretowanie złożonych danych przy użyciu zaawansowanych technik analitycznych. Pracują z ogromnymi zbiorami danych, aby zidentyfikować wzorce i trendy, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji biznesowych. Podczas gdy obie role wymagają silnego uchwycenia analizy danych, naukowcy danych często koncentrują się na znalezieniu spostrzeżeń w danych, podczas gdy AI prompt engineer rozwijają systemy, które mogą analizować dane samodzielnie.
 2. Inżynier uczenia maszynowego: Inżynier uczenia maszynowego projektuje, rozwija i wdraża algorytmy uczenia maszynowego, które mogą zautomatyzować procesy decyzyjne. Ściśle współpracują z inżynierami oprogramowania i naukowcami zajmującymi się danymi, aby włączyć zaawansowane metody statystyczne do systemów oprogramowania. Podczas gdy inżynierowie uczenia maszynowego pracują głównie z algorytmami, AI prompt engineer koncentruje się na konstruowaniu całych systemów, które mogą analizować dane i stosować te nauki w nowych sytuacjach.
 3. Inżynier oprogramowania: Inżynier oprogramowania projektuje, rozwija i utrzymuje systemy oprogramowania, które wykonują określone zadania. Używają języków programowania i metodologii rozwoju oprogramowania do tworzenia aplikacji, które mogą być używane w różnych branżach. Podczas gdy obie role wymagają dobrego zrozumienia zasad inżynierii oprogramowania, AI prompt engineer bardziej koncentruje się na tworzeniu systemów oprogramowania, które mogą analizować dane i stosować algorytmy uczenia maszynowego w celu poprawy ich wydajności.

Prompt engineering kursy

Bycie inżynierem promptów najczęściej wymaga wiedzy z zakresu programowania, rozwiązywania problemów oraz umiejętności analitycznych. Osoba zajmująca się tym zawodem powinna posiadać solidne podstawy w programowaniu i być zaznajomiona z różnymi językami programowania, takimi jak Python.

Dodatkowo, praktyczna znajomość algorytmów i struktur danych jest niezbędna do skutecznego tworzenia zaawansowanych modeli językowych, które mogą być pomocne w tym zakresie.

Kursy dotyczące prompt engineeringu mogą obejmować tematy takie jak maszynowe uczenie się, przetwarzanie języka naturalnego oraz projektowanie i implementacja modeli generatywnych. Po ukończeniu tych kursów, absolwenci będą w stanie projektować i dostosowywać modele językowe do różnych zastosowań, takich jak generowanie tekstu czy rozmowa z użytkownikami.

 Najczęściej zadawane pytania 

Q1: Jakie wykształcenie jest wymagane, aby zostać AI Prompt Engineer w Polsce?

O: Zazwyczaj, aby zostać AI Prompt Engineer w Polsce, wymagany jest stopień licencjata lub magistra w dziedzinie informatyki, matematyki lub pokrewnej. Dodatkowo, korzystne jest specjalistyczne szkolenie z zakresu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i algorytmów głębokiego uczenia.

Q2: Jakie umiejętności i kwalifikacje są potrzebne do pracy na stanowisku AI Prompt Engineer w Polsce?

O: Niektóre kluczowe umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku AI Prompt Engineer w Polsce obejmują biegłą znajomość języków programowania uczenia maszynowego (takich jak Python), doświadczenie z narzędziami do przetwarzania języka naturalnego, znajomość algorytmów głębokiego uczenia oraz znajomość technologii i frameworków AI (takich jak TensorFlow i Keras).

Q3: Jakie jest średnie wynagrodzenie AI Prompt Engineer w Polsce?

A: Według różnych portali pracy, średnie wynagrodzenie AI Prompt Engineer w Polsce waha się od 10 000 do 16 000 zł miesięcznie (brutto), w zależności od takich czynników jak doświadczenie, kwalifikacje i lokalizacja.

Q4: Jakie są niektóre oferty pracy dla AI Prompt Engineer w Polsce?

O: Niektóre z możliwości pracy dla AI Prompt Engineers w Polsce obejmują stanowiska w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania, instytucjach badawczych i startupach technologicznych. Dodatkowo, sektory takie jak finanse, opieka zdrowotna i marketing coraz częściej wykorzystują technologie AI, tworząc możliwości zatrudnienia dla specjalistów AI.

Redakcja Jobleer
Redakcja Jobleerhttps://www.jobleer.pl
W jobleer.pl pomagamy w osiągnięciu sukcesu zawodowego poprzez omawianie trendów technologicznych, wskazówek dotyczących pracy i kariery w Polsce i za granicą. Wierzymy, że dostęp do jakościowej wiedzy, zasobów i kursów ma kluczowe znaczenie dla wydajności pracy, lepszych możliwości i rozwoju kariery.
Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!

Popularne

zapis na newsletter i akademia jobleer

🚀 Odkryj moc AI w Twoim biznesie - w praktyce!

Newsletter, który jest bezpłatnym, praktycznym mini-kursem AI dla Przedsiębiorców! 🎓 Odkryj:

✍️ Tworzenie tekstów z AI
🎯 AI w marketingu strategicznym
🗣️ Sekrety ChatGPT
🤖 Chatboty AI w obsłudze Klienta
👩‍💼 Dedykowani asystenci AI
🎨 Sprawne tworzenie grafik
⚙️ Automatyzuj z no code

Sprawdź skrzynkę email i potwierdź subskrybcję klikając w link!